Nguyên liệu ngoại nhập isarel, phân bón chuyên dùng cho hệ thống tưới tự động, thủy canh, phun tưới nhỏ giọt

35-11-11+ TE(1kg)

Bấm xem chi tiết

33-11-11 + TE(1kg)

 Bấm xem chi tiết

SIÊU KALI TRẮNG

Gói 1kg

Bấm xem chi tiết

KALI BO SỮA

Chai 500ml

Bấm xem chi tiết

TRICHO HUMIC (Gói 1kg)

Bấm Xem Chi Tiết

TRICHODERMA

Gói 1kg

Bấm xem chi tiết

MKP  

Gói 1kg

Bấm xem chi tiết

LÂN 86

1kg

Bấm xem chi tiết

10-60-10

Hũ 1kg

Bấm xem chi tiết

SIÊU CANXI BO 

Xô 20kg

Bấm xem chi tiết

CANXI BO ZN

Chai 500ml

Bấm xem chi tiết

XANH TRÁI NẶNG KÝ

Chai 500ml

Bấm xem chi tiết

5-25-3: AGRI FOSS

Chai 500ml

Bấm xem chi tiết

QUAY LẠI

Giới thiệu:

PHÂN BÓN TƯỚI GỐC PHUN LÁ DẠNG XÔ LỚN, GÓI, CHAI NHỎ TIỆN LỢI