BIO K-HUMATE

3-4-15 - TE + AMINO (Xô 20kg)

NUÔI TRÁI, DƯỠNG TRÁI

Tưới gốc, tưới tự động, phun lá

Thành phần:

Công dụng:

CHI TIẾT: 

3-4-15 - TE + AMINO:  HUMATE