NUÔI TRÁI, NUÔI CÂY  

20-20-15 +TE

Xô 20kg

Phun lá, gốc, tưới tự động

 Thành phần:

  Công dụng:

CHI TIẾT:

20-20-15 + TE: XÔ HẠNH PHÚC