NUÔI TRÁI - CHỐNG RỤNG

12-11-18+TE( Xô 20kg)

Dùng nuôi trái sau xổ nhụy

Tưới gốc, tưới tự động, phun lá

Thành phần:

Công dụng:

CHI TIẾT: 

3-4-15 - TE + AMINO:  HUMATE